Ren je rot

Deel vier vakken in, die respectievelijk voor antwoord A, B, C of D staan. Verdeel de spelers in een paar gelijke groepen.

Stel de spelers een meerkeuze vraag en geef vier mogelijke antwoorden. Na de legendarische uitroep [[Wikipedia:nl:Ren je rot|Rrreenn juhhh rot!]] rennen de spelers zo snel mogelijk naar de juiste vraag - de tijd is beperkt!

Het aantal spelers van een groep dat in het juiste vak staat, is het aantal punten dat de groep krijgt.

Speel het spel individueel en geef de spelers een kaartje per goed antwoord.

Speel het spel individueel waarbij iedereen die in de foute vakken staat, afvalt. Speel het spel totdat er een speler overblijft.

Maak de tijd, waarbinnen de spelers hun keuze moeten maken, steeds korter.