Neanderthalers

Het spel begint als er plots drie neanderthalers achtervolgd door een circusdirecteur en twee wetenschappers op het terrein verschijnen. lemand van de leiding vraagt aan de directeur en de wetenschappers wat er aan de hand is. Het blijkt dat de directeur de neanderthalers graag in zijn circus wil, dat een wetenschapper ze wil bestuderen in hun oorspronkelijk milieu en de tweede wetenschapper hen van alles wil aanleren zodat ze beschaafde mensen worden. Er wordt besloten dat de wetenschappers eerst hun werk mogen doen en dat de oermensen dan op een veiling zullen verkocht worden aan de meest biedende. Nu begint het eigenlijke spel, want de twee wetenschappers hebben assistenten nodig die hun proeven willen uitvoeren. De spelers worden in groepjes gedeeld en worden door de spelleider naar een van de wetenschappers gestuurd. Hier krijgen ze een opdracht. Als die is uitgevoerd moeten ze terug naar de spelleider.

Opdracht voorbeelden voor de wetenschapper die de oermensen wil aanpassen:

  • Neanderthalers leren fietsen
  • Zich leren aankleden
  • Tafelmanieren leren
  • In een bed leren slapen

Opdracht voorbeelden voor de wetenschapper die ze wil bestuderen:

  • Het paringsgedrag bestuderen
  • De jachttechnieken
  • De manier van communiceren