Levend Cluedo

Negen tot elf begeleiders worden aangewezen als acteurs. Zij nemen elk een van de rollen in het verhaal op zich. Een begeleider wordt aangewezen als spelleider die het overkoepelende / bindende spel begeleidt. Deze spelleider wordt ondersteund door een of twee begeleiders. Er zijn dus elf tot dertien begeleiders nodig!

De spelleider vertelt alle spelers het gekozen Levend Cluedo verhaal - niet noodzakelijk een vermoorde Doctor Black. Dit verhaal heeft een open einde en de spelers krijgen de opdracht uit te zoeken wat er is gebeurd en wie schuldig is. Dan worden alle acteurs aan de spelers voorgesteld. De acteurs zoeken direkt hierna de plaats op die hen is toebedeeld.

Dan worden de spelregels aan de spelers uitgelegd en worden ze in maximaal zeven groepjes verdeeld.

De spelregels

Bij de spelleider ligt op tafel een groot speelbord met een schets van het hele speelterrein. Dit speelbord is onderverdeeld in vakken waarop is aangegeven waar elke acteur zich bevindt. Bovendien ligt op ieder vak een paspoort waarmee een groepje spelers naar de acteur toe mag. Bij deze acteur spelen ze een kort spelletje waarmee ze een tip tot oplossing van het het verhaal kunnen winnen. Daarna komt het groepje terug naar de spelleider, levert het paspoort in en mag dan gooien met de dobbelsteen. Met het aantal ogen mag het groepje naar een vakje waar nog een paspoort op ligt. De spelleider helpt hen hierbij door aan te geven welke paspoorten binnen hun bereik liggen. Het groepje maakt een keuze en neemt dan het paspoort mee naar die acteur.

Om het overzicht op het bord te houden, krijgt elk groepje een pionnetje. Bij de acteurs worden kleine spelletjes gespeeld zoals we die kennen van het zweedse renspel en de zeskamp. Het hele groepje neemt hieraan deel. De beloning voor het uitvoeren van de opdracht is een tip. Groepjes die de opdracht slecht hebben uitgevoerd, krijgen een slechte tip. Groepjes die de opdracht goed hebben uitgevoerd, krijgen een goede tip. En zit het er tussen in, dan krijgen ze een redelijke tip. Deze tips staan op papier en de acteurs hebben deze tevoren bij zich gestoken.

Het spel moet vlot starten. Geef ieder groepje bij de start een willekeurig paspoort om te beginnen. Leg de resterende paspoorten op het speelbord. Pas als groepjes terugkomen, geef je ze een pilonnetje en laat je ze voor het eerst dobbelen.

De ondersteunende spelleiders delen de groepjes in en lopen rond gedurende het spel om de acteurs te helpen waar nodig of om de groepjes aan te wijzen waar ze de acteurs kunnen vinden.

Uitspelen

Na het spelen van dit actieve deel van het spel, wordt het spel uitgespeeld - er mogeb gerust enkele uren tussen het actieve spel en het uitspelen zitten. De spelers en acteurs zitten bij elkaar en de spelleider vertelt eventueel het verhaal opnieuw. Dan worden de spelers gevraagd wie zij denken dat het heeft gedaan. De genoemde acteurs worden naar voren gehaald waarbij ze direkt in hun rol springen. Drie verdachten naar voren halen is veelal voldoende maar als de groep er meer aanwijst dan is dat geen enkel probleem.

Zodra de acteurs naar voren zijn geroepen, mag ieder groepje nog een vraag stellen aan de acteurs. Alle andere groepjes luisteren. Daarna wordt geinventariseerd wie de spelers denken dat het heeft gedaan. De acteurs spelen wie-van-de-drie en uiteindelijk staat de echte dader op.

Opmerkingen

De kleine spelletjes vergen behoorlijke voorbereiding. Het is heel leuk als de acteurs proberen zich een beetje uit te dossen in hun rol en zich bij aanvang misschien zelfs voorstellen aan de groep. De acteurs moeten goed weten waar hun plaats is op het speelveld om te voorkomen dat groepjes spelers gaan dwalen. Bij groepen met grote leeftijdsspreiding, kies er dan voor om de jongsten en oudsten gelijkmatig over de groepjes te verdelen.

Kijk bij de behoorlijk uitgewerkte versies van dit spel: De keltische knoop, De knuffelformule, Het kruidenbuiltje en een variant met zeilboten, De oude zeerover. Na het doorlezen hiervan wordt het gemakkelijker een eigen verhaal te verzinnen. Stuur het ook in!

Het spel is prima te spelen zonder te dobbelen. Laat de groepjes gewoon zelf een nieuwe post uitkiezen. Is je leeftijdsgroep breed, zorg er dan voor dat de leefijdsgroep in je spelgroepjes ook zo breed mogelijk is. Jonge spelers vinden de spelletjes bij de acteurs veelal leuker terwijl oudere spelers meer interesse hebben in de grote puzzel.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ De oude zeerover
→ Het kruidenbuiltje
→ De knuffelformule
→ De keltische knoop
→ Speurpuzzel
→ Moordspel