Waterwip

De waterwip is een plank van ongeveer een meter lengte die op een baksteen wordt gelegd. Op het uiteinde van de plank staat een bekertje water. De spelers, verdeeld in groepjes, moeten nu om de beurt naar de waterwip toerennen en er een bekertje water op zetten. Vervolgens mogen ze dit bekertje wegschieten door op het andere uiteinde van de wip te trappen. Nu is het de bedoeling het bekertje weer op te vangen en het overgebleven water in een emmer te gooien. De ploeg die aan het einde van het spel het meeste water heeft verzamelt is de winnaar.