Dobbelsteen estafette

Er staan 6 pylonen in een rijtje opgesteld. De spelers staan een eind verderop bij een start-pylon. De dobbelsteen wordt gegooid door de eerste speler. Stel er wordt 3 gegooid, dan rent de speler naar de derde pylon, gooit deze om, rent terug naar het groepje en tikt de pylon aan. Daarna mag er weer worden gegooid.

De estafette is klaar als alle pylonen omgegooid zijn en de laatste speler terug op het honk is.

Gebruikte bron

Groot Spellenboek van gemeente Zwartewaterland 2012, op 21 maart 2020