Boterham

Zet de groepen op een rij en geef iedere deelnemer een a4-tje met daarop een letter. Laat de groep op de manier staan zodat beide groepen het woord ‘Boterham’ heeft. Lees vanaf een woordenlijst woorden die te maken zijn uit de letters uit het woord `Boterham'. Noem een woord en ieder groep moet dat woord zo snel mogelijk maken door de mensen met de juiste letters een stap naar voren te laten gaan en in de juist volgorde te gaan staan. De groep die als eerste het woord heeft krijgt een punt.