Wuifje

Een veld met eromheen veel struiken, bomen, in elk geval verstopplaatsen. Midden op het veld is de ketel. Met een kannibalistische kok er bij. De kok gaat nu op zoek naar de verstopte spelers. Als hij er een bij de naam noemt en aanwijst waar die zit, moet de speler in de ketel. De soep is klaar als iedereen er in zit. Maar… de vrije spelers kunnen gevangenen bevrijden door naar ze te zwaaien. Iedere gevangene die het zwaaien ziet maakt dat hij weg komt. Dus de kok zal niet te ver van de ketel willen!

Wat banger uitgevallen (jongere) spelers hebben de neiging zich hopeloos goed te gaan verstoppen. Dat helpt het spel niet echt.

Dit spel is ook wel bekend als: 'Wuivertje'.

Een variatie op dit spel is Valkuil tikkertje