Dodende straal

Een begeleider verstopt zich in het bos. Op enkele meters afstand ligt, duidelijk zichtbaar, een fluit. De spelers proberen vanaf een startpunt ongezien bij deze fluit te komen en er op te blazen. Wordt een speler betrapt door de verstopte begeleider - die roept dan hun naam - dan keert deze speler terug naar het beginpunt om opnieuw te gaan proberen.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Zoek de fluiter
→ Toglodores
→ Tempel van de gouden bel

Gebruikte bron

WEK-spelen op Spelarchief Sint Jozef, op 4 februari 2020