Voddenstrijd

De spelers worden onderverdeeld in twee gelijke ploegen en elke speler krijgt een nummer (in beide ploegen komt dus nummer 4 bijvoorbeeld voor).

De ploegen worden aan weerszijden van het veld neergezet. De spelleider legt een object (vod?) in het midden en roept een nummer. Vanuit beide ploegen mogen de spelers met dat nummer nu naar het object toekomen, het pakken en mee terugnemen naar hun eigen ploeg. Zodra een speler het object heeft aangeraakt, mag de tegenspeler proberen die speler te tikken. Het object gaat dan alsnog naar de andere ploeg.

Daarna wordt het spel herhaald met een nieuw object. Welke ploeg verzamelt de meeste objecten?

Wanneer het pakken van het object te lang duurt, noem dan weer een getal: er zijn dan vier spelers in het veld.

Gebruikte bron

WEK-spelen op Spelarchief Sint Jozef, op 9 februari 2020