Totemroof

Verdeel de groep in twee helften. Elke groep krijgt een zekere kleur lintjes: die bind je om je bovenarm. De rest van de lintjes zijn bij een of twee begeleiders. Iedere groep maakt, verborgen voor de andere groep, met een groot lint (zo’n 20 meter) ergens op het spelterrein (liefst een ruig bos) een cirkel. In deze kring komen de totems van deze groep te staan (niet verstoppen). Deze totems (+/- 50 cm lange stokken) zijn versierd met een lintje in de groepskleur. Het aantal totems is gelijk aan het aantal spelers in de groep. Bij de kringen staan ook begeleiders.

Doel is nu om bij de andere kring een totem te roven en die in je eigen kring te plaatsen. Maar… als je getikt wordt, moet je je lintje inleveren bij de tikker en moet je direkt bij de leiding een nieuw lintje halen. De tikker moet zijn lintje meteen inleveren bij de begeleider in de eigen kring (mag dus geen lintjes verzamelen!). Word je getikt terwijl je net een totem hebt geroofd, dan moet je ook die totem inleveren. De tikker brengt deze totem, samen met het lintje van de speler, naar de eigen kring.

Spelers mogen niet in de eigen kring komen. Spelers zijn veilig in de kring van de tegenstander. Je mag alleen totems van de tegenstander roven. Je eigen totems terugroven bij de tegenstander mag niet.

Puntentelling: per veroverd lintje 1 punt. Per veroverde totem: 3 punten. Per behouden eigen totem: 5 punten.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Levend stratego
→ Vlaggenroof