Kring tikkertje

Teken met het krijt een aantal cirkels, enkele minder dan er spelers zijn. Iemand is tikker. Hij kan iedereen tikken die niet in een cirkel staat. Wie niet in een cirkel staat, kan er een opeisen door gewoonweg iemand uit zijn cirkel te duwen. Let op: je mag nooit met 2 in een cirkel staan en je mag niet terug naar de cirkel waar je net uitgeduwd bent (als de persoon die je er uit duwde er nog in staat).

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Boompje verwisselen
→ Dit is mijn huis