Hollandse leeuwen

De spelers (leeuwen) staan aan één kant van het veld. Tikker - de leeuwenvanger - staat in het midden en roept “Hollandse…” waarna de spelers terugroepen “Leeuwen!” en proberen over te rennen. De leeuwenvanger probeert hen te vangen en van de grond te tillen. Lukt dat, dan is deze leeuw af en wordt deze in de volgende ronde (of meteen) ook leeuwenvanger.

  • Alleen optillen is niet voldoende. De opgetilde speler moet drie seconden in de lucht gehouden worden. Hulp van andere tikkers kan nodig zijn.
  • Spelers die de overkant hebben bereikt mogen niet meer worden getikt. Zij mogen wel getikte spelers helpen als ze die kunnen benaderen * van achter hun eindlijn.
  • Tikkers mogen alleen huppelen
  • Tikkers moeten in tweetallen handelen
  • Tikkers mogen krachten bundelen en renners insluiten

Dit spel is ook wel bekend als: 'Dikke Bertha'.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Hollandse Zeeleeuwen
→ Engelse bulldog
→ Dobermann pinchers

Gebruikte bron

Scoutpedia, op 2 januari 2020