Drie diep

De spelers vormen een kring, twee dik, kijkend naar het midden. Ofwel, er staan dus altijd twee spelers achter elkaar. Je hebt dus eigenlijk twee kringen achter elkaar. Twee spelers bevinden zich buiten de kring en op enige afstand van elkaar. De ene speler moet nu proberen de ander te tikken. Ze mogen hierbij in beide richtingen om de kring heen en er ook tussendoor. Diegene die getikt moet worden kan zichzelf bevrijden door vooraan een rijtje van twee spelers te gaan staan. Dit rijtje wordt dan drie diep. De buitenste speler moet dan maken dat hij wegkomt: hij kan nu worden getikt. Wordt hij getikt, dan wordt hij de tikker.

Wanneer de vluchtende speler is gewisseld door vooraan een rij te gaan staan, dan mag de tikker ook een keer wisselen.

Zodra diegene die getikt kan worden vooraan het rijtje gaat staan, dan wordt de derde persoon van dat rijtje de tikker. Die probeert dan de vorige tikker te tikken.

In plaats van twee kringen vorm je een lange rij waarbij de vluchtende speler iemand uit de rij mag duwen en zijn plek mag innemen.

Dit spel is ook wel bekend als: '2 is te weinig, 3 is teveel'.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Bodyguard
→ Lijntikkertje