Douanespel

Verdeel de deelnemers in twee groepen en plaats iedere groep bij een post aan het uiteinde van het perceel. De bedoeling van het spel is kaartjes van de ene naar de andere post te brengen. In het midden van het perceel is de grens. Deze wordt bewaakt door begeleiders, welke niet buiten het grensgebied mogen komen. Wordt een smokkelaar getikt, dan moet hij terug naar de post waar hij vandaan kwam.

Dit spel is ook wel bekend als: 'blaat'.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Drie haven spel
→ Spionnen en smokkelaars
→ Koning Eenoog
→ Gouddelfspel
→ Botersmokkel