Dobermann pinchers

Verdeel de deelnemers in twee even grote ploegen: de Dobermanns en de Pinchers. Zet deze ploegen op een lijn ongeveer tien meter van alkaar zodat ze elkaar aan kunnen kijken. De spelleider gaat nu commando’s aan iedere ploeg geven door te zeggen ‘Dobermanns, ….’. Opdrachten kunnen stappen voor- of achteruit zijn, maar ook, springen hinkelen, een slag draaien etc. Zodra de spelleider het commando aanvallen geeft, mogen ze proberen leden van de andere ploeg te tikken voordat deze weer achter hun beginlijn zijn.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Hollandse leeuwen
→ Hollandse Zeeleeuwen
→ Engelse bulldog