Adelaar en eendjes

Alle spelers, op één na, staan in een rij, houden elkaar op dezelfde manier vast. Dit zijn de moedereend (aan kop) en de jonge eendjes. De overgebleven speler is de adelaar en die aast op het achterste eendje. De slinger eendjes probeert nu zo goed mogelijk de adelaar af te houden van het laatste eendje. Wordt het laatste eendje toch getikt, dan is die af en is het volgende eendje het nieuwe slachtoffer.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Vissenstaart grijpen
→ Krokodillenbal
→ Drakengevecht