Kleefvoettikkertje

Tikkertje waarbij vrije spelers kunnen voorkomen dat ze worden getikt door de voetzolen te zetten tegen de voetzolen van een andere vrije speler.