Verover de stoel

Alle spelers zitten in een kring op stoelen. Een speler wordt aangewezen en gaat midden in de kring staan en laat zijn stoel dus leeg. Op een goed moment commandeert hij ‘Naar Rechts!’. De persoon die links van de lege stoel zit, schuift nu naar rechts. Onmiddellijk schuift de volgende persoon ook door, en zo de hele kring rond. De speler in het midden probeert een lege stoel te bemachtigen. Lukt hem dat, dan is de speler die had moeten schuiven aan de beurt om in het midden te staan. Hij die in het midden staat is mag ineens een ander commando geven: ‘Naar Links!’ en in de verwarring die dan optreedt, maakt hij een goede kans om een stoel te bemachtigen. Twee keer hetzelfde commando kan een soortgelijke verwarring opleveren.