Military

Kring met 1 stoel te weinig. In midden staat Henk. Alle spelers krijgen een nummer en diegene die ’m is noemt nummers op. Zij die genoemd worden, moeten naar een andere stoen: zij staan dus op en verdringen elkaar voor de vrijgekomen stoelen. Henk probeert ook snel op een stoel te gaan zitten, zodat een ander in het midden komt.

Een variatie op dit spel is Overeenkomsten