Dit is mijn huis

Trek met krijt een aantal cirkels op de vloer, net groot genoeg voor een speler om in te staan. Trek in totaal twee cirkels minder dan er spelers zijn. Deze cirkels vormen de huizen. De twee overgebleven spelers zijn de rijke man en de politieagent. De rijke man loopt door het land rond en koopt huizen op zonder toestemming van de eigenenaar. Hij loopt naar een huis en zegt ‘Dit is mijn huis’ waarna de oude eigenaar naar een ander huis loopt en hetzelfde zegt enz. De politie is al die ongevraagd verhuizende mensen op het spoor en de politieman probeert iemand te vangen/tikken die van huis wisselt. Lukt hem dat, dan wisselen ze van rol.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Kring tikkertje
→ Boompje verwisselen