Brief

De presentator vertelt het raadsel. Hierna kan het publiek vragen stellen waarbij de presentator heel eenvoudige antwoorden geeft als ‘ja’, ‘nee’, ‘dat is correct’, ‘niet van belang’, enz.

Het raadsel

Op een gegeven dag ontvangt een man ergens in Amerika een pakket over de post. Bij het open maken treft hij eerst een begeleidende brief aan, waarin een lijst met 10 namen is opgenomen. Hij zelf staat bovenaan de lijst. In de brief wordt het verzoek gedaan de inhoud van het pakket op juistheid te controleren, zijn naam op de lijst door te strepen en vervolgens door te sturen naar de volgende persoon op de lijst. Zo gaat het pakket dus 10 personen langs. De laatste op de lijst konstateert dat hij de laatste is, controleert de inhoud van het pakket en is net als de anderen tevreden met de inhoud hiervan. Maar verrassend genoeg gooit deze persoon vervolgens het pakket in een vuilcontainer, na het weer zorgvuldig te hebben ingepakt. Wat zat er in hemelsnaam in dit pakket en welk vreemd verhaal gaat hier achter schuil.

Oplossing