Adam en Eva

Veel volkeren geloven in hemel, in een leven na de dood; de noormannen geloofden in het Walhalla, de indianen in de eeuwige jachtgronden. In Waco, Texas leidde ene David Koresh een secte die geloofde in Genesis. Zij dachten dat alle mensen dezelfde jeugdige leeftijd hadden, vrij waren, geen kleren droegen en de dagen vulden met lachen, zingen en dansen in de tuin van Eden. De stichter van deze sekte kwam na een godvruchtig bestaan te overlijden en ging naar de hemel. Na een tijdje ontwaarde hij tussen de mensenmassa Adam en Eva. Hoe was hij, onder de gegeven omstandigheden, in staat om de twee te onderscheiden van de anderen.

Oplossing