Watermassage

Iemand gaat ontspannen, met gesloten ogen op zijn rug liggen. De anderen houden een stuk doorzichtig plastic van 3,5 bij 3,5 meter boven hem zodat deze haar/zijn lichaam zachtjes raakt. Nu giet je voorzichtig een emmer water op het plastic en laat je het water zachtjes op de persoon dansen door de randen van de plastic hoger of lager te houden. Zorg ervoor dat de persoon die ligt steeds kan ademen en doe alles heel rustig zodat zij/hij er ten volle kan van genieten. Ook hier kan rustige achtergrondmuziek helpen. Laat alle leden van de groep de massage ondergaan.