Tornado

Een staande kring. Een persoon in midden. Deze initieert beweging dan wel geluid. Hij wijst dan iemand aan in de kring. Deze neemt het geluid over. De persoon in het midden draait dan een willekeurige kant op: hiermee geeft hij aan welke kant op het geluid verder moet gaan door de kring, totdat iedereen het geluid dan wel de beweging maakt. Maak dit heel mooi door te beginnen met beweging: heen en weer wiegen alsof je in de wind staat, harder wiegen, vingers trommelend op elkaar, handen wrijven, klappen, op bovenbenen slaan, stampen en daarna weer in omgekeerde volgorde.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Regen_ritueel
→ Orkaan