Mime cabaret

Een speler verlaat de ruimte. De andere spelers verzinnen een kwaliteit, zoals lui, vrolijk, opgewonden, bang etc. De speler komt terug en geeft de opdracht om een actie te verbeelden in mime, zoals wassen of voetballen. De spelers proberen dan deze actie samen met de kwaliteit in mime te verbeelden dus bv. heel bang voetballen. Doel is dat die ene speler de kwaliteit weet te raden.