Zoenmoordenaartje

Aan het begin van de week aan iedereen een kaartje uitdelen met de naam van een persoon erop, wie dit is maakt niet uit. De persoon die op het kaartje staat moet vermoord worden (gedurende de hele week) door een kus in het gezicht (maakt niet uit waar). Als een persoon iemand gekust heeft, dan krijgt de kussende persoon alle kaartjes van de gekuste persoon (ook de kaartjes van de door die persoon vermoorde personen) en dus ook het kaartje van de persoon die hij/zij moet vermoorden. Dit wordt het nieuwe doel van de kussende persoon. De gekuste persoon ligt er dan uit. Aan het einde van de week is er dan een winnaar (de persoon met de meeste kaartjes). De belangrijkste regel is dat er alleen gekust mag worden als niemand het ziet. Anders is de kus ongeldig. Als extra regel kan men instellen dat de gekuste persoon dan de kaartjes van de kussende persoon krijgt, dit kan bijvoorbeeld als er teveel gekust wordt terwijl er iemand bij is. Ook kan dit als het spel te snel gaat: verlenging van de tijdsduur. Het is namelijk wel de bedoeling dat dit spel ongeveer de hele week duurt. ’s Nachts is het verboden te kussen, omdat het dan wel erg makkelijk zou zijn. De gekuste persoon moet dus “wakker” zijn. Ook is het verstandig voor de gekuste persoon om het kaartje te controleren van de kussende persoon: is dit kaartje fout dan is de zoen dus niet goed. Ook hier kan men weer instellen dat de gekuste persoon dan de kaartjes van de kussende persoon krijgt. Zorg er wel voor dat er aan het einde van de week nog aandacht aan de zoen-moorden wordt besteed: de winnaar moet wel een prijs krijgen.

In plaats van het slachtoffer te kussen, banaan je het slachtoffer. Dit doe je door met een banaan op het slachtoffer te richten en hard ‘banaan’ te roepen.

Dit spel is ook wel bekend als: 'Bananen'.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Gotcha
→ Woord gotcha