Gotcha

Spel waarbij iedere deelnemer een andere deelnemer toegewezen krijgt die moet worden uitgeschakeld (“vermoord”). Hoe hij dit doet en met welk moordwapen verschilt sterk van variant tot variant. Varianten zijn onder andere het doel een kus op de wang geven, een sticker op het voorhoofd plakken of hem/haar een opdracht laten uitvoeren zonder dat hij/zij iets vermoedt. De winnaar is de laatst overgebleven speler.

Als een deelnemer geraakt wordt krijgt de “moordenaar” het “slachtoffer” van de vermoorde deelnemer als volgend slachtoffer toegewezen. Alle deelnemers samen vormen immers één grote lus. Dit zorgt ervoor dat op het einde van het spel er twee personen overblijven die elkaar moeten vermoorden. Hij die hierin slaagt is de winnaar van het spel.

Gotcha heeft geen vaste regelgeving en kan dus aangepast worden. Bijvoorbeeld door het inschakelen van rondes, extra prijzen, spelen in teamverband, enzovoorts. Mogelijke en gebruikelijke spelregels zijn:

  • Het aanstellen van een spelleider, een neutraal iemand die niet meedoet, maar wel van iedereen weet wie welke kandidaat heeft, en kan helpen wanneer er onverhoopt iemand per ongeluk halverwege het spel zijn eigen lootje in handen krijgt.
  • Het instellen van schietvrije zones (safe-zones) bij scholen en werkplekken, of schietvrije uren.
  • Een datum vaststellen waarop het spel is afgelopen. Als de groep groot is, kan het - zonder tijdsdruk - wel een aantal maanden duren voordat de laatste twee hun duel hebben uitgevochten.
  • In sommige varianten is het belangrijk dat er bij een moord geen getuigen aanwezig zijn. In een andere variant is juist een schot met een andere deelnemer als getuige nodig om geldig te zijn.
  • Bij de opdracht kan bepaald worden waar de persoon vermoord moet worden en met welk wapen.

Dit is een schietspel met waterpistolen. Iedereen die meedoet krijgt een briefje met de naam van een andere deelnemer. Briefjes worden door de spelleiding uitgedeeld. Het is de bedoeling dat je de persoon die op het briefje staat 2 maal raakt zoals beschreven. Indien men als verdediging de aanvaller 1 maal raakt dan heeft de aanvaller een diskwalificatie tijd van 4.5 min. opgelopen. Het slachtoffer (de persoon die aangevallen wordt) heeft zolang de aanval duurt geen limiet op het aantal schoten wat hij/zij vuurt. Schieten op de verkeerde persoon zonder vorm van verdediging van een aanval heeft een diskwalificatietijd van 10.25 min. opgelopen. Ben je op de juiste wijze geraakt dan geef je jouw opdracht aan degene die jou geraakt, heeft. Dit is zijn volgende doelwit. Het slachtoffer cq. de dode is uitgespeeld. Winnaar is diegene die als enige is overgebleven. Gedurende het spel kun je, als gezegd, een diskwalificatie tijd oplopen. Iemand die in een diskwalificatie tijd zit mag niet vuren, er mag wel op hem/haar gevuurd worden (zie hierboven). De diskwalificatie tijd tikt niet door in de groene zone. De diskwalificatie tijd moet tellend worden door gebracht. Een tijd van 10.15 minuten duurt 97.3 tellen en een tijd van 4.5 minuut duurt 43,2 tellen. Deze tellen moet je hardop tellen. Beginnend bij 1 en eindigend bij het juiste getal door er steeds een bij op te tellen. Een eventuele decimale fractie mag naar eigen interpretatie afgerond worden. Wanneer ben je geraakt? Nat is raak. ook schampschoten. Het water moet uit het pistool afkomstig zijn. Je mag slechts 2 maal achter elkaar vuren. Indien 1 maal mis dan zit je 4.5 min in de diskwalificatie tijd. Schilden zijn toegestaan! Echter alles wat je direct aanraakt geld niet als schild. (paraplu als schild gebruiken mag, maar als je de paraplu vasthoudt, is het geen schild meer) Spreek af wanneer er al dan niet gespeeld mag worden. Een groene zone wordt afgesproken waar gedurende de gehele spelperiode niet wordt gespeeld zoals bijvoorbeeld een zithoek.

Pas op met het gebruik van waterpistolen. Dit levert nog wel eens valse meldingen van wapenbezit op. Gebruik dan liever waterspuitjes.

Dit spel is ook wel bekend als: 'Street wars'.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Zoenmoordenaartje
→ Woord gotcha

Gebruikte bron

Gotcha op Wikipedia, op 3 januari 2020