Zevensprong

Maak ruime kring. Het couplet wordt gezongen en er wordt gedanst, handen vast. Leukste met live bandje.

Heb je wel gehoord van de zeven de zeven
Heb je wel gehoord van de zevensprong
Ze zeggen dat ik niet dansen kan
Ik kan dansen als een edelman

Na bovenstaand stukje komt eerst één zin, daarna twee zinnen, alsof je telt. En daarbij hoort een beweging. In totaal dus 7 keer!

En dat is één (linkerbeen stapje naar voren)
En dat is twee (rechterbeen nu ook stapje naar voren)
En dat is drie (linkerbeen nóg een stapje naar voren)
En dat is vier (kniel met rechterbeen)
En dat is vijf (kniel met je linkerbeen)
En dat is zes (linker elleboog op de grond, je hoofd steunt op de hand)
En dat is ze-e-ven (rechter elleboog op de grond, je hoofd steunt op beide handen)

Met hele grote groepen (tientallen, honderden deelnemers): niet in kring maar naar podium waar bandje dit speelt. Tussen de deelnemers moet wel een tiental aanjagers rondlopen die het op gang brengt.