Zip zap

Iedereen gaat in een kring zitten en een begeleider staat in het midden. Zodra hij naar iemand wijst en zegt ‘Zip!’, dan moet die speler de naam van de persoon rechts van hem noemen voordat de begeleider tot tien heeft geteld. Zegt de begeleider echter ‘Zap!’, dan moet de speler de naam van de persoon links van hem noemen. Iedereen die de verkeerde naam noemt, of te langzaam is, die is ‘af’ en gaat bij de begeleider in de kring zitten. Er mogen maar twee deelnemers bij de begeleider zitten. Komt er een derde, dan mag de eerste weer terug in de kring. Deze gaat dan zitten op de plek waar de derde zat.