Wie is dit

Zittende kring. Spelleider in midden. Alle spelers krijgen drie stukjes papier. Op de eerste schrijven ze drie van hun goede eigenschappen op. Op het tweede, drie van hun slechte eigenschappen en op het derde drie van hun favoriete hobbies. Vertel ze tevoren dat iedereen dit te weten gaat komen.

Papiertjes verzamelen, schudden en stapeltje van maken.

Een eerste speler haalt bij de spelleider een papiertje en leest dit hardop voor. Daarna mag hij één keer raden van wie het is. De genoemde speler krijgt het papiertje en vertelt dan wat er al dan niet klopt. Heeft de rader het helemaal goed, dan krijgt hij een nieuw papiertje. Heeft hij het fout, dan mag de genoemde speler verder.