Vogelgeluiden

Aan het begin van het spel krijgt iedereen een kaartje met het vogelgeluid erop. Er zijn steeds twee personen die hetzelfde vogelgeluid hebben. Niemand mag praten, maar door het geluid te maken, moeten de tweetallen elkaar gaan zoeken. Als iedereen elkaar heeft gevonden, is het spel afgelopen Hieronder zie je een voorbeeld van hoe de kaartjes eruit zouden kunnen zien. Knip de naam van het dier er eventueel af, voordat je de kaartjes uitdeelt.

Alle spelers krijgen een kaartje met een vogelgeluid er op - en eventueel de naam van de vogel die dat geluid maakt. Er zijn steeds twee (of meer) personen die hetzelfde vogelgeluid hebben. Niemand mag praten maar iederen maakt dus wel het vogelgeluid dat op zijn of haar kaartje staat. Iedereen gaat op zoek naar anderen die hetzelfde geluid maken.

Vogelgeluiden

 • Kroet - geagiteerd: “polifinario, polifinario”
 • Tureluur - jodelend, versnellend: “tjuwieuw” of “tjuu-luu-luu”
 • Grutto - nasaal, in reeksen herhaald: “wietje-wietje-wietje”
 • Wulp - weemoedig: “koer-li” of “wuu-dlie”
 • Wielewaal - weemoedig, maar snel en helder: “duu-de-lio”
 • Visdiefje - rinkelend: “kirrr”
 • Ekster - ratelend schrapend: “tsaka-tsaka-tsjakka”
 • Braamsluiper - abrupt smakkend of staccato: “tjek tsjirr-tsjirr-tsjirr”
 • Roodborst - zoals bij opwinden mechanisch speelgoed fijn tikkend: “tik-ik-ik-ik”
 • Duinpieper - weemoedig en metalig: “tsieruuh of tsierluuh”
 • Boerenzwaluw - rinkelend en opgewekt “wiet” of “wit wit”
 • Buizerd - langgerekt, klagend of miauwend: “pie-joew”
 • Winterkoninkje - mechanisch herhaald: “tjet…tjet…tjet…tjet”
 • Veldleeuwerik - aangenaam maar variabel: “tsjirrup” of “trruvie”
 • Kievit: “kie-juh-wiet-wiet-wiet….kie-juh-wiet”
 • Grote karekiet : “krrr-krrr…kerretsiep”
 • Zilvermeeuw: “kliauw…kliauw”
 • Tjiftjaf: “zip zap zap zip zap zap”
 • Fitis: “hoe-wiet”
De (aanvankelijke?) lijst met vogelgeluiden is door ScoutWiki verkregen van het instituut voor de lerarenopleiding aan de Universiteit van Amsterdam.

Een variatie op dit spel is Koeien en eenden

Gebruikte bron

ScoutWiki, op 9 maart 2020