Vergadering

Laat de groep zittend een kring maken. De groep is nu in vergadering. De leider benoemt zichzelf tot voorzitter, de persoon rechts naast de voorzitter is de secretaris en de persoon weer rechts van de secretaris is de penningmeester. Het spel begint bij de voorzitter, deze staat op en zegt De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan...', en noemt een naam uit de groep en gaat weer zitten. De genoemde persoon staat op en zegt z'n naam + bedankt de voorzitter voor het woord en geeft het woord aan…' en noemt weer een andere naam uit de groep. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden bij hun titel genoemd, ieder ander persoon wordt bij z’n eigen naam genoemd. Indien het opzeggen van de zin niet goed gaat of de voorzitter, secretaris of penningmeester worden bij hun naam genoemd, dan is de persoon af. Deze gaat dan links naast de voorzitter zitten en alle tussenliggende personen schuiven een plaats naar links. Op deze manier zijn ze weer een stapje dichterbij het voorzitterschap. Het spreekt vanzelf dat wanneer de voorzitter, secretaris of penningmeester een fout maken zij van hun functie ontheven zijn en de persoon rechts van hem/haar deze functie krijgt. Wat belangrijk is bij dit spel is om de spelers duidelijk te vertellen dat de voorzitter de belangrijkste plaats is en dat iedereen moet proberen om voorzitter te worden. De enige goede manier om dat te verwezenlijken is om de voorzitter veel beurten te geven en zo de kans te vergroten dat hij de fout in gaat.