Radddraaier

Alle spelers zitten in een kring rond de emmer(s) water. Elke speler heeft al een nummer. Eén speler zit bij het rad. Deze neemt een half bekertje water en draait vervolgens het rad. Het getrokken getal wordt geroepen en de persoon met dat nummer moet “ja!” roepen. De raddraaier moet dan onmiddellijk de naam roepen van de ja-zegger. Lukt dat niet, dan mag de ja-roeper de raddraaier nat gooien. Lukt dat wel, dan mag de raddraaier de ja-roeper nat gooien en ruilen deze twee mensen van plaats. Als diegene met het nummer niet reageert, dan mag de raddraaier, op aanwijzing van de rest van de groep, deze speler nat gooien en wordt deze de nieuwe raddraaier. Raddraaiers die de namen niet goed kennen kunnen dus erg lang raddraaier blijven en worden erg nat.

Dit spel is ook wel bekend als: 'Rad van nat avontuur'.