Citroen citroen

Alle deelnemers zitten in een kring. Een deelnemer staat in het midden en roept dan twee namen. Deze twee personen moeten dan zodanig proberen van plaats te veranderen dat de speler in het midden niet op hun plaats kan gaan zitten. De persoon die dan geen plek meer heeft, die is de volgende die in het midden moet staan.

Zodra de persoon in het midden “Citroen citroen!” roept, dan moet iedereen van plek wisselen.

Geef iedereen een andere naam, bv. die van een vrucht.

Gebruikte bron

WEK-spelen op Spelarchief Sint Jozef, op 4 februari 2020