Bodyguard

De spelers staan in een kring met zijn tweeën achter elkaar, paarsgewijs dus. Achter één speler, Janny, staat niemand: zij is helemaal alleen en dat vindt ze echt niet leuk. De spelers die achter iemand staan, houden hun handen op hun rug. Janny noemt nu de naam van een andere speler die ergens vooraan staat, bijvoorbeeld Tarek. Tarek rent dan naar Janny en gaat achter haar staan. Achter Tarek staat Juan. Zodra de naam van Tarek is genoemd, zal Juan proberen zijn armen om de vluchter (Tarek) heen te slaan en proberen hem te behouden - want anders staat Juan helemaal alleen! Lukt het hem om Tarek vast te houden, dan blijft Janny alleen en moet die het met iemand anders proberen. Lukt het Juan niet om Tarek vast te houden, dan is Juan aan de beurt om te proberen een andere speler te verkrijgen.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Drie diep
→ Lijntikkertje