Amerikaans liften

Iedereen gaat in een kring zitten, op je knieën of in kleermakerszit. Dan leert iedereen de beweging aan: met twee handen op de knieën slaan, dan in je handen klappen, daarna wijs je met je linkerduim over je linkerschouder naar achter en tenslotte wijs je met je rechterduimover je rechterschouder.Iedereen doet hieraan mee, in marstempo.

Dan maken we het moeilijker. De beweging gaat door maar nu noemt de eerste speler bij de linker duim over linker schouder, de naam van de persoon die links naast hem zit. Bij de rechterduim noemt hij de naam van de persoon die rechts naast hem zit. Hierna is de persoon links van hem aan de beurt (met de klok mee). Iedereen blijft doorgaan met het dwingende ritme.

Mislukt? Dan krijg je een strafpunt. Je kunt afspreken dat iedereen het eigen aantal strafpunten noemt op het moment dat je op de knieën slaat. Wie kent de namen het best?

Een variatie op dit spel is Namen ritme