Kluiten

Iedereen loopt dwars door elkaar heen, waarbij iedereen wel op de spelleider blijft letten. Plotseling steekt deze een aantal vingers op. De spelers moeten nu zo snel mogelijk groepjes vormen bestaande uit net zoveel personen als de leider vingers opstak. De spelers van de groep die het laatst kompleet is, of niet kompleet kan worden, krijgen een strafpunt. Tenslotte steekt de leider, hoe sneaky, het aantal vingers op als hij groepjes nodig heeft voor de werkelijke activiteit.