Iene miene mutte

Dit versje wordt door één persoon opgezegd waarbij deze bij iedere lettergreep steeds de volgende persoon aanwijst. Diegene die bij ‘baas’ wordt aangewezen, is de gekozene.

Iene, miene, mutten
tien pond grutten
tien pond kaas
iene, miene, mutten is de baas

Een variatie op dit spel is Iene miene makken