Schooltv

Nu de scholen gesloten zijn kan iedereen toch de educatieve video’s die normaal in de les worden gekeken, thuis bekijken. Korte clips en hele afleveringen allemaal te zien op Schooltv thuis, leuk en leerzaam. De programma’s zijn voor groep 1 tot bovenbouw, netjes gerangschikt.

Er is een tweede schooltv website met allerlei leerzame interactieve doe-programma’s, netjes gerangschikt naar de leeftijdsgroepen van 0 tot 18 jaar.