Stille stille rechtbank

Twee mensen worden uit het publiek gehaald. Zij gaan naast elkaar zitten. Twee rechters berechten en verhoren hen. Zij beginnen de zaak met een tekst als ‘U en U bent verdacht van een misdrijf en staan nu terecht voor de stille stille rechtbank. Er worden U een aantal vragen gesteld’. Bij eigenlijk elke vraag zijn de rechters van mening dat het antwoord fout is en de verdachte voor straf onmiddellijk een kledingstuk dient af te staan aan de griffier van de rechtbank. Ook schoenen, horloges, etc. vallen onder de zaken die in beslag genomen mogen worden. Soms blijkt een verdachte ineens van rechtsvervolging ontslagen te worden waarna een andere verdachte door de rechters wordt opgeroepen. De reeds in beslag genomen spullen worden dan wel verbeurd verklaard. Een verdachte geeft een goed antwoord door helemaal niks te zeggen. Hij wordt dan wel wat later van rechtsvervolging ontslagen.

Een variatie op dit spel is Eerlijke rechtbank