Ketting Mime

Enkele deelnemers verlaten de ruimte. Een actie, woord of gebeurtenis wordt gekozen: deze moet in mime over te zenden zijn. De eerste persoon wordt binnengelaten en hem wordt het gekozene verteld. De volgende komt binnen: deze krijgt het gekozene uitgebeeld via mime. Op zijn beurt vertelt' deze het weer aan de volgende enz. De laatste zegt uiteindelijk hardop wat hij heeft begrepen… Alle andere deelnemers zijn publiek.