Hints

Spel waarbij iemand aan de rest van zijn of haar team duidelijk probeert te maken welk woord of welke woordencombinatie hij of zij uitbeeldt, zonder erbij te spreken.

Er zijn wat algemene gebaren en methodes ontstaan voor dit spel:

  • Begin met categorie: televisie, toneel, muziek, sport enz.
  • Dan aangeven uit hoeveel woorden het bestaat (vingers in lucht)
  • Per woord uitbeelden, geef aantal lettergrepen aan (vingers op de arm)
  • Per lettergreep: vingers op de arm en steek betreffende vinger omhoog (of tik die even aan met andere hand)
  • ‘Klinkt als’ beeldt je uit met het trekken aan de oorlel
  • Als iemand er bijna is: wijs persoon aan en maak ronddraaiend gebaar: ‘ga door, ga door’

Maak tevoren kaartjes. Bij voorkeur passend bij je thema.