Eerlijke rechtbank

Laat de verdachten een voor een binnen. Er is een ‘rechtbank’ opgericht, waaraan de edelachtbare ‘Eerlijke Rechter’ zetelt. Hij stelt zich voor en zegt dat hij daar is om recht te spreken over hen die niet eerlijk antwoorden. Hij stelt vragen zoals: ‘Wat is de kleur van je schoenen’. Als het lid dan antwoordt ‘Bruin’, is het mis en moet hij zijn schoenen uitdoen. Het antwoord moet namelijk zijn ‘Eerlijk bruin’, want je moet steeds antwoorden met ‘Eerlijk’ en dan het antwoord. Naarmate het lid er langer staat kan je meer tips geven.

Dit spel is ook wel bekend als: 'Eerlijke rechter'.

Een variatie op dit spel is Stille stille rechtbank