Annemaria Koekoek

Alle spelers staan achter een lijn, behalve de speler die “Annemaria” is. Deze speler staat zo’n 25 meter verderop, met zijn rug naar de spelers. Deze speler roept heel hard “An-ne-ma-ri-a Koe-koek” en bij Koekoek draait deze speler zich om. Iedereen waarvan hij nu ziet dat die nog beweegt, wijst hij aan en/of roept zijn naam en deze speler moet weer terug naar de lijn. Diegene die als eerste bij Annemaria komt, is bij het volgende spel de nieuwe Annemaria.

Je bent niet gebonden aan de roep “Annemaria Koekoek”. Het spel is ook bekend als “Een twee drie, piano” - dat kun je dus ook roepen. Of iets dat meer aansluit op je thema.

Dit spel is ook wel bekend als: '1-2-3 piano'.

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Tel tot tien
→ Zoeklicht