Vang de ballon

In een kring staan een tiental leiders die een opgeblazen niet dichtgeknoopte ballon vasthouden, de deelnemer staat in het midden van de kring. Op een duidelijk teken worden de ballonnen losgelaten. De deelnemer probeert een ballon te vangen.