Oorlog verklaren

Teken met stoepkrijt een grote cirkel midden op het plein zodat je veel ruimte daar omheen hebt. Verdeel de grote cirkel in taartpunten, net zoveel als je spelers hebt. In elk vak wordt de naam van een land met de afkorting opgeschreven. De spelers stappen in hun land in de grote cirkel.

Een land mag beginnen en verklaart de oorlog aan een ander land, bijvoorbeeld Zwitserland (CH).

Iedereen rent dan zo snel mogelijk weg uit zijn land, behalve Zwitserland zelf. Zwitserland roept zo snel mogelijk “Stop!”. Iedereen moet dan blijven staan. Zwitserland probeert dan een andere speler aan te tikken vanuit zijn eigen land: zijn tenen moeten dus nog in Zwitserland blijven maar de speler mag best liggen op de grond. Zwitserland trekt een cirkel rondom de voeten van de getikte speler, zet er CH in en lijft daarmee dat stukje grond in. De getikte speler keert terug naar zijn land in de grote cirkel. Alle andere spelers blijven gewoon staan!

Zwitserland mag nu weer proberen een andere speler aan te tikken én mag daarvoor de nieuw verworven grond ook gebruiken. Zijn bereik is nu dus al veel groter. Weer iemand getikt? Dan weer een uitbreiding van de grond.

Dit gaat zo door totdat Zwitserland nergens meer bij kan. Hij roept dan “Lopen!” waarna alle spelers lopend (!) terugkeren naar de grote kring. Zodra Zwitserland denkt dat hij weer iemand kan gaan tikken, roept hij “Stop!”. Zo kan hij zijn land blijven uitbreiden totdat iedereen weer in de grote kring staat.

Zodra iedereen weer in de grote kring staat mag Zwitserland de oorlog verklaren aan een ander land.

Spelers mogen niet in het land van anderen komen. Verkregen land kan niet meer van iemand anders worden.

Gebruik in plaats van een landnaam liever de afkortingen van landen zoals die op kentekens staan. Scheelt heel veel stoepkrijt.
Diegene die “Ik verklaar de oorlog aan…” roept gooit een bal omhoog waarna iedereen wegrent terwijl diegene wiens land werd geroepen de bal probeert te pakken. Zodra dat is gelukt roept hij “stop!”. Alle spelers gaan dan met hun benen wijd staan. De speler met de bal mag nu 1x proberen om vanaf zijn eigen land tussen de benen van iemand door te gooien. Lukt dat, dan kring trekken rondom persoon en de speler heeft er een stukje land bij. Natuurlijk mag de speler springen tussen zijn stukken land.

Dit spel is ook wel bekend als: 'Landkapertje', 'Landverovertje', 'Landjepik' en 'Ik verklaar de oorlog aan'.

Gebruikte bronnen

Groot Spellenboek van gemeente Zwartewaterland 2012, op 15 maart 2020
Landverovertje op Wikipedia, op 15 maart 2020