Levende machine

Eén Persoon begint een ritmische beweging te maken en telkens te herhalen, alsof hij een stukje van een machine is. Hierbij maakt hij een passend geluid. De anderen sluiten hier één voor één op aan (er moet wel een logisch verband met de bestaande beweging zijn) en na een tijdje heb je een Grote Levende Machine!