Elastieken

Zorg voor een elastieken koord, liefst rond, van tussen de 3 en 6 meter. Knoop de uiteinden aan elkaar.

Twee spelers gaan in het elastiek staan en spannen deze op met wat gespreide benen en de elastieken om de enkels. Zo vormt zich een rechthoek. Binnen deze rechthoek gaat de derde speler ‘elastieken’. Dat is figuren maken met het elastiek. Eventueel kan een vierde speler mee gaan elastieken.

De spelers maken figuren waarbij ze gelijktijdig roepen welk figuur ze doen. Gaat het mis, dan is de speler af en wordt er gewisseld. Gaat een hele serie goed, dan kun je het moeilijker maken door het elastiek wat hoger te doen. Of de rechthoek breder.

Er zjn allerlei serietjes denkbaar, zoals deze:

Tip tap top, er in, er uit, er op

E-las-tie-ken: Speler staat met een linker voet tussen het elastiek, rechter voet er buiten. Speler roept telkens een lettergreep en springt gelijktijdig zodanig dat de voet tussen het elastiek er dan buiten komt, en de andere voet juist binnen het elastiek komt.

Tip: Speler springt op, zodat linker voet links buiten het elastiek terecht komt en rechter voet er in. Speler roept “tip!”

Tap: Speler springt op, zodat rechter voet rechts buiten het elastiek terecht komt en linker voet er in, kortom, naar beginpositie. Speler roept “tap!”

Top: Speler springt op, zodat linker voet links buiten het elastiek terecht komt en rechter voet er in, net als eerste stap. Speler roept “top!”

Er in: Speler springt op en landt landt met beide voeten naast elkaar in het midden. Ondertussen roept speler “er in!”.

Er uit: Speler springt op en landt met beide benen gespreid buiten het elastiek, de ene links, de anderee rechts. Ondertussen roept speler “er uit!”.

Er op: Speler springt op en landt met beide voeten op het elastiek, linkervoet op linker elastiek, rechter voet op rechter elastiek. Ondertussen roept speler “er op!”

Er af: Speler springt op en landt met beide voegen naast elkaar naast het elastiek, met tenen naar het elastiekgericht. Ondertussen roept speler “er af!”.

Neem mee: Speler springt naar voren en neemt het eerste elastiek mee maar springt wel over het tweede elastiek heen.

Laat los: Speler springt recht omhoog en laat het meegenomen elastiek los. Speler landt op de plaats.