Commando Pinkelen

Elke speler trommelt goed zichtbaar met twee wijsvingers (‘pinkelen’) op tafel. Als het maar goed zichtbaar is. De spelleider vertelt wat de rest moet doen. Aan elk bevel moet het woordje ‘commando’ vooraf gaan. Wordt dat er niet bij gezegd, dan mogen de spelers het bevel niet uitvoeren en de spelers gaan gewoon door met waarmee ze al bezig waren. Wie wel het foute commando uitvoert, die is af. Hoe sneller de bevelen elkaar opvolgen, hoe moeilijker het is om ze foutloos uit te voeren.

Er zijn vier commando’s: pinkelen (trommelen met 2 wijsvingers), hol (handpalm naar boven draaien), bol (handpalm naar beneden), plat (handpalm dwars).

Bijvoorbeeld: COMMANDO PINKELEN - iedereen pinkelt - COMMANDO BOL - handen bol - COMMANDO PINKELEN - pinkelen - COMMANDO PINKELEN - gewoon door pinkelen - COMMANDO HOL - handen hol - COMMANDO.. PLAT - handen plat - COMMANDO PINKELEN - pinkelen - BOL - gewoon door pinkelen..

Enkele variaties op dit spel zijn
→ Pampelen
→ Boeh-Bah
→ Zip Zap Boing
→ In de sloot