Stoepranden

Wordt gewoonlijk door twee spelers gespeeld. Zij staan aan weerszijden van een straat. De basis is dat de een de bal heeft en probeert op de rand van de stoeprand aan de andere kant te gooien. Stuitert of rolt de bal terug naar de gooier, dan scoort de gooier een punt en mag hij nog een keer gooien. Gaat het mis, dan is de ander aan de beurt. Er is veel variatie in de spelregels, bijvoorbeeld:

  • De gooier scoort alleen wanneer de bal die bij de gooier terugkomt. Rolt de bal, dan krijgt de gooier één punt, stuitert de bal terug, dan twee punten. Lukt het de gooier om de bal te vangen zonder dat deze de grond raakt, dan krijgt de gooier 3 punten.
  • Er wordt alleen gescoord als de bal terugkomt bij de gooier zonder de grond te raken. De gooier mag oplopen. Vanaf de plek waar de gooier de bal ving mag deze proberen te gooien. Enz. Maar als de gooier mist, dan mag de andere kant met de bal proberen de terugrennende speler af te gooien: lukt dat, dan gaan de behaalde punten naar de overkant.

In de gymzaal is dit spel prima te spelen met gekantelde bankjes.

Pas je op voor het verkeer? Er is nog een variant van stoepranden waarbij je over passerende auto’s heen moet gooien. Dat is geen goed idee.

Dit spel is ook wel bekend als: 'bandkaaien', 'kaaibanden', 'kaaibandje tikken', 'kantgooien', 'kantje butsen', 'kantstoepen', 'keibanden', 'randen', 'randje tik', 'randjebutsen', 'riebeltje gooien', 'stoepballen', 'stoepbonken', 'stoepen', 'stoepiebal', 'stoepieballen', 'stoepiegooi', 'stoepiegooien', 'stoepiestuit', 'stoepiestuiten', 'stoepietik', 'stoepietrap', 'stoepietrappen', 'stoepjebutsen', 'stoepkanten', 'stoeprandertje', 'stoeprandje', 'stoeprandje gooien', 'stoeprandje stuit', 'stoeprandjebal' en 'stoeprandjetik'.

Gebruikte bron

Stoepranden op wikipedia, op 20 maart 2020